این چالش از اینجا شروع شده و مرسی از یومیکو چان که منو به این چالش دعوت کرد^^ *وی خودش را به زور دعوت کرده استXD*

●زندگی رو دوست دارم و از مثبت بودن خوشم میاد.

●بدون آهنگام نمیتونم زندگی کنم و به تک تک جملات و ریتم هاشون عشق میورزم.

●به گربه ها خیلی علاقه دارم، طوری که اکسپلور اینستام و سرچ های گوگلم همش راجع گربه هاست.

●از نظم و انظباط خیلی خوشم میاد اما متاسفانه آدم خیلی تنبلی هستم.

دعوت میکنم از زینبی، لی نرگس، سارا و زی زی گولو بلاسم .

بقیه هم که اسم نبردم مثل اینکه تو چالش شرکت کرده بودن:< اگه کسیم نکرده بود و من حواسم نبوده ننوشتمش بگه:)